Hem

Balkongföreningens medlemmar är de ledande  balkongföretagen på marknaden i Sverige och Norge.

Titta efter BFQ-märket, en symbol för en säker balkong av hög teknisk kvalitet, en kvalitetssymbol för såväl byggherrar som de boende.

Balkongföreningen i Norden arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats.

Detta sker genom:

–   kompetenshöjning genom samverkan mellan företagen
–   dimensionering genom branschgemensamma anvisningar
–   omfattande kontrollverksamhet för att se till att normer och bestämmelser följs och att kvalitén
säkras genom såväl internkontroller som externa opartisk kontroller.